Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
30.
Lis

Kogenerační jednotky TedomS rostoucí cenou fosilních paliv je úspora energie stále nezbytnější. V souhrnu nové studie IEA se uvádí, že současné globální trendy v dodávkách a spotřebě energie jsou dlouhodobě neudržitelné, a to z ekonomického, sociálního i environmentálního hlediska. Absolutní využití energie a úsporu umožňují právě kogenerační, resp. trigenerační jednotky (výroba tepla a elektřiny, resp. tepla, elektřiny a chladu). Největší rozvojový potenciál a legislativní podporu má pro kogeneraci právě zemní plyn. Tzv. minikogenerační jednotky jsou ideální k celoročnímu krytí základní potřeby tepla rodinných domů.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) v polovině listopadu vydala zprávu, kde hovoří o nezbytnosti transformace světové energetiky směrem k větší udržitelnosti. Jinak podle IEA v budoucnu hrozí katastrofa. V elektrárnách se asi 30 procent energie v palivu dnes mění na elektřinu a 70 procent uvolněného tepla se ztrácí jeho vypouštěním. Právě kogenerace je nejefektivnější využití tepelné energie v jednom technologickém řetězci. Znamená, že z jednoho energetického zdroje objekt vytápíte, v létě případně i klimatizujete, ale vždy přitom vyrábíte elektrickou energii. Kogenerace jsou v podstatě spalovací motory popř. turbíny poháněné zemním plynem, které zároveň vyrábějí elektřinu a teplo. Díky tomu mají vyšší účinnost než běžné zdroje energie. Z typů průmyslových výrob je pro kogenerace nejvhodnější např. papírenský, dřevařský (nábytkářský) a potravinářský průmysl. Vysoce lukrativním řešením při stoupajících cenách energií jsou tzv. minikogenerace pro soukromé nemovitosti. S minikogenerací poháněnou zemním plynem se mohou vlastníci domů spolehnout na komfortní, hospodárné a vůči klimatu šetrné energetické zásobování.28.
Lis

EPEE je zkratka pro „Europen Partnership for Energy and the Enviroment“. Dne 20. listopadu proběhl v pražském Clarion Congress Hotel poprvé v seminář, jehož hlavními tématy byla právě hesla v titulku tohoto článku. Sešli se na ní přední zástupci chladírenského a teplárenského průmyslu, stejně jako média, politici a vědci – ze zahraničí i z . Zahájení konference si vzal na starost samotný generální ředitel EPEE Friedrich P. Busch, akce se měl zúčastnit také ministr životního prostředí , který se však nedostavil. Busch především zdůraznil, že toto setkání je první, ale zdaleka ne poslední v řadě. Jako další si vzal slovo Darcy Nicole, ředitel komunikační skupiny EPEE, který se věnoval především tomu, jaký vliv mají budovy na kolem sebe, stejně tak závislosti teplárenského a chladírenského průmyslu na , prosazování zelených systémů a dalším zajímavým tématům. Zdůraznil, že na zelených/ekologických budovách se dá vydělat, ale také v nich budou bydlet a pracovat šťastnější lidé. Vladimír Vlk, ředitel odboru udržitelné a dopravy z Ministerstva životního prostředí se věnoval přístupu našeho státu k obnovitelným zdrojům energie, trvale udržitelnému rozvoji (ve velmi pragmatickém pohledu), podpoře biopaliv, povinných energetických auditech budov (), efektivnější centrální výrobě tepla, zvyšování efektivity uhelných zdrojů či podpoře . Zdůraznil, že ČR se, společně s celou Evropskou unií, zavázala do roku 2020 snížit emise o 20% a spotřebu také o 20%. Připomněl, že je rozdíl mezi výrobou tepla z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a výrobou elektřiny, která je nepoměrně nákladnější a složitější.
EPEE
Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu, připomněl, že Evropa je se svým důrazem na ekologii de-facto v něvýhodě oproti celému světu. Dále se věnoval garancím investic do OZE z pohledu investorů či kombinované výrobě tepla. Profesor Karel Kabele, předseda Společnosti pro techniku prostředí, se ve velmi zajímavé prezentaci podrobně věnoval energetické spotřebě budov a jejich certifikaci. Neopomněl dodat, že dnes je třeba dívat se na budovy jako na komplexní systémy, u kterých je nutné sledovat účinnost výroby, distribuce a regulace všech energií. Od 1. ledna 2009 bude povinnou součástí projektové dokumentace všech budov tzv. energetický štítek. Josef Slováček, prezident Asociace využití tepelných čerpadel, velmi zasvěceně a zajímavě hovořil o problematice tepelných čerpadel. Od roku 2001 zažívá tento trh velmi zajímavý nárůst, a to i přesto, že je dnes velkým problémem získat na tepelná čerpadla dotace. Slováček připomněl také historii tepelných čerpadel, která především v Rakousku, Francii či Německu zažívala boom také v 70. a 80. letech, nicméně neodbornost, chybné instalace a servis zapříčinily propad zájmu v 90. letech. Zdůraznil, že je vždy nutné vybrat správný typ čerpadla a třeba dát přednost i dražší, ale kvalitnější značce. Při výběru tepelného čerpadla je vždy nutné brát v úvahu lokální hydrologické i klimatické podmínky. Hilde Dont z Enviroment Readiness Department poté připomněla unijní direktivu „Ecodesign“ a důležitost využití alternativních zdrojů energie také vzhledem k bezpečnosti. Friedrich P. Busch na konci semináře opět zdůraznil, že se nejedná o poslední seminář tohoto druhu a že výrobci topných, chladících a mrazících zažízení se spolu s vědci, politiky a jinými odborníky v budoucnu opět setkají.27.
Lis

Webová stránka známé televizní stanice Discovery Channel přináší zajímavý článek týkající se aktuálního výzkumu, podle kterého mohou rozsáhlé ovlivňovat počasí. americké dnes získávají méně než 1% elektřiny z , v současné době asi 21 GW. Nicméně do roku 2030 chce americké Ministerstvo energetiky mít takřka na každém kousku půdy kde fouká vítr (velké plány s mají i soukromí podnikatelé, viz. T. Boone Pickens a jeho plán) a tímto pokrýt 20% spotřeby elektřiny. Otázka zní: mohou nějak takto rozsáhlé větrné farmy ovlivnit počasí? Odpověď: ano, mohou. Alespoň to tvrdí Daniel Barrie a Daniel Kirk-Davidoff z Marylandské univerzity. Vytvořili proto počítačový model, kdy byl větrnými elektrárnami pokryt pás od až po střední Kanadu, od Velkých jezer po Skalisté hory. Zjistili, že větrníky budou především zpomalovat rychlost větru, v průměru o 2-3 m/s. Zároveň ale větrné turbíny v tomto (samozřejmě značně přehnaném) modelu narušují větrné proudění ve velkém měřítku, které může ovlivňovat celou severní polokouli. Kirk-Davidoff k tomu řekl, že „je to něco jako motýlí efekt. Jen máme fakt velkého motýla.“ Samozřejmě dodal, že tak rozsáhlá zástavba větrnými elektrárnami nemůže nikdy nastat, nicméně také řekl, že v rozsahu směřujícímu ke splnění předsevzetí Ministerstva energetiky už mohou mít na okolní počasí vliv, například měnit směr bouří a podobně. Jiní experti na obnovitelné zdroje energie ale upozorňují, že větrné elektrárny nebudou koncentrovány na jedné velké ploše, ale rovnoměrně rozmístěny skrze celé .

větrné turbíny v Texasu

Discovery


26.
Lis

jistě patří mezi nejekologičtější města Spojených států, nicméně Antonio Villaraigosa, starosta (kde mimochodem nedávno skončil , na kterém automobilky z celého světapředstavily řadu zajímavých ekologických automobilů), se rozhodl, že svou metropoli také přizpůsobí moderním trendům. Do roku 2020 proto chce získávat 10% energie pro město – 1280 MW – skrze a . Jeho plán počítá se soukromými elektrárnami umístěnými v poušti Mojave (celkem asi 500 MW výkonu) a také malými soukromými solárními instalacemi (380 MW). Kde hodlá vzít zbytek, to je prozatím záhada.
Los Angeles - solární panely25.
Lis

wi-fi router se solárními panely Meraki SolarKalifornská společnost Meraki už nějakou tu dobu pokrývá planetu svými elegantně řešenými wi-fi sítěmi. Aktuálně přišla se zajímavou novinkou – od prosince letošního roku začne nabízet wi-fi router Meraki Solar poháněný , který tak bude zcela nezávislý na přívodu elektřiny. Cena 1500 dolarů (asi 30 000 Kč) za kus sice není nikterak nízká, nicméně umožní dostat internet a wi-fi sítě o do jinak těžko přístupných oblastí bez klasického přívodu . Pravda, fungovat budou pouze ve dne a při dobrém slunečním svitu, ale na druhou stranu díky tomu mohou být wi-fi sítě skutečně nezávislé. Meraki bude svůj solární router nabízet v několika konfiguracích, dokonce i s možností připojení vlastní . Zařízení společnosti Meraki (bez ) dnes využívá například metropolitní síť v .24.
Lis

se dnes potýkají s jedním z hlavních problémů v oblasti skladování energie. Proměnlivost, nestálost výroby elektřiny může působit velké problémy , jak jsme se nedávno přesvědčili také v ČR, když se přes naši distribuční síť přehnala obrovská nadvýroba elektřiny z německých . Americká společnost Xcel Energy proto momentálně v Minnesotě testuje svůj projekt nazvaný „Vítr do baterií“. Tamní byla vybavena gigantickou 80tunovou baterií na bázi sodíku a síry, skládající se ze 20 modulů po 50 KW. Celkem údajně dokáže skladovat 7,2 MWh elektrické energie, což je dost pro 500 domácností na sedm hodin. „Ukládání energie je klíčem k rozšíření využití obnovitelných zdrojů,“ řekl Dick Kelly, prezident Xcel Energy. Faktem nicméně je, že tato technologie dále zdraží , přičemž a celé větrné farmy jsou už teď postiženy světovou . Navíc Xcel Energy svou technologii teprve testuje a teprve výsledky rozhodnou o tom, zda a jak se vůbec vyplatí její nasazení.

Větrná energie - větrné turbíny21.
Lis

Mirek Topolánek - předseda vlády ČRVe dnech 12.-13.11. proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze konference Energy Efficiency Business Week 2008. Mluvilo se zde především o otázkách jako je růst , jak vidí energetickou budoucnost představitelé státu a významných společností, jak se vyrovnat s rostoucími , zda nové technologie přinesou snížení spotřeby energie, či zda se vyplatí stavět a . Vystoupil zde i předseda vlády Mirek Topolánek, což dobře dokládá, že je dnes zásadním celostátním tématem i v naší malé republice. „ představují pružný zdroj, který se dobře přizpůsobuje výkyvům poptávky,“ řekl Topolánek na konferenci podle magazínu IHNed.cz. Upřednostnil jadernou energetiku před obnovitelnými zdroji energie, které podle něj nedokáží zajistit stabilní dodávky energie. Zároveň ale podpořil šetření energiemi a řekl, že stát bude podporovat .19.
Lis

Martin Kincl z grafického studia Nejhezčí práce nám zaslal upozornění na zajímavý projekt Mě100. Jednalo se o virtuální výstavu pro ekoarchitekty, ekoprojektanty, ekoredaktory, ekostudenty a vůbec ekofanoušky. Studio se jí zúčastnilo vytvořením sady ikonek na témata jako , , zelená střecha, kogenerační jednotka, , a další těžce zobrazitelné procesy. „Nyní bychom rádi ikony vypustili do světa a nabídli zdarma k užívání. Pokud někomu pomohou, či usnadní práci, budeme rádi,“ řekl nám Martin Kincl. Pokud o takové ikonky máte zájem, podívejte se na web grafického studia Nejhezčí práce, odkud si je také můžete stáhnout.
Ekologické ikony studia Nejhezčí práce

email 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz